باندهای فرکانسی Wireless

مقاله با عنوان در فرمت پی دی اف در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: Main Band 802.11 WLAN 802.11a 802.11b 802.11g 802.11g 802.16e WMAN 802.16Rev2004 802.16a 802.16b 802.16c 802.15 Bluetooth(802.15.1) 3G 2.5G جدول تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اس |380232|gch
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع باندهای فرکانسی Wireless می باشد.

مقاله با عنوان در فرمت پی دی اف در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

Main Band
802.11 WLAN
802.11a
802.11b
802.11g
802.11g
802.16e WMAN
802.16Rev2004
802.16a
802.16b
802.16c
802.15
Bluetooth(802.15.1)
3G
2.5G
جدول تخصیص فرکانس امواج رادیویی جمهوری اسلامی ایران (باند UHF )